showcase
Agenda

31 maart ledenvergadering via ZOOM. Wilt u deelnemen mail ons

dan ontvangt u de inlog gegevens

 

nieuws 2021

Ledenvergadering aanvang 20.00u middels ZOOM 31 maart 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

 

 

Opening

1. Notulen

2. Mededelingen en ingekomen/verzonden post

3. Jaarverslag

4. Financien -financiele verantwoording begroting 2020

5. Verslag kascommissie

6. Samenstelling kascommissie voor 2021

7. Vooruitblik programma 2021

8. Bestuurssamenstelling

9. Rondvraag

Sluiting van de vergadering

Sponsors