showcase
Agenda

Algemene ledenvergadering dinsdag 21 maart 2017

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van de oranjevereniging op dinsdag 21 maart om 20.00 uur. Locatie:De Lamoraal (boven) Oude Prinsweg 7 in Bergen

 

 

Bestuur

 

Afscheid van  Mevrouw E.Schuiteboer
 
Bestuursleden
 
voorzitster Caroline Le Clercq is afgetreden en Jelle de Boer is de nieuwe voorzitter geworden.

Nieuwe bestuursleden: Piet kamp 06-22243761 (jarenlang bestuurslid geweest en nu opnieuw enthousiast in het bestuur aangetreden)  

De heer Jacob de Boer penningmeester 06-53293207 
Mevrouw Mr. C. van der Maas-Nijs, PR, communicatie en muziek - 06-18119111
Mevrouw L. van der Haas, secretaris - 072 589 78 00
 
Nieuwe Leden van Verdienste:
-Mw E.Schuiteboer
-Mw M.Borselaar
-Mw.C.Le Clercq
 
 
Ereleden
A.P.W.M. van de Ven
H. Jellema
M. de Pee
H. Th. van den Herik
C.J. Schmeits
P.G.J. Kamp
M.J. Schiphorst
 
Leden van verdienste
 
Mevrouw Th. J. van Leeuwen-van der Helm
Mevrouw R.T.M. van Tilborg-Dijkhoff
R.J. Swanenburg de Veije
Mevrouw J.G. Dijkema-Aukes
L.B.V. Rotthier
F.E. Jostmeijer
Mevrouw L. Vader
F.J. 't Hart
A.M. Stroomer
W. Gieling
 
Sponsors